โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2562,10:27  อ่าน 312 ครั้ง
รายละเอียด..