โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : A-math เกมต่อเลขคำนวน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายนราวิญช์ ชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2559,14:13   อ่าน 463 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เด็กหญิงฉัตรชนก มาลัย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงฉัตรชนก มาลัย
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2559,14:13   อ่าน 483 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เด็กหญิงอภิญญา ไทยดี
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอภิญญา ไทยดี
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2559,14:12   อ่าน 461 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนัชณชล มาสระ
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2559,14:11   อ่าน 384 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปัณณธร เกตุหอม
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2559,14:10   อ่าน 408 ครั้ง
ชื่อผลงาน : A-math เกมต่อเลขคำนวน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายยศพล นุชอำพันธ์
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2559,14:05   อ่าน 410 ครั้ง
ชื่อผลงาน : A-math เกมต่อเลขคำนวน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพุทธรักษ์ โสดถานา
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2559,13:59   อ่าน 439 ครั้ง
ชื่อผลงาน : A-math เกมต่อเลขคำนวน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนโชติ เฉลิมสถาน
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2559,13:58   อ่าน 428 ครั้ง
ชื่อผลงาน : A - Math แชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนวัฒน์ สิทธิโชติ
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2559,13:54   อ่าน 385 ครั้ง
ชื่อผลงาน : A - Math แชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสุทธีกานต์ ทองห่วง
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2559,13:39   อ่าน 460 ครั้ง