การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566
รายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ชั้นอนุบาลปีที่ 3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 (อ่าน 377) 21 มี.ค. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกห้องเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 (อ่าน 450) 15 มี.ค. 66
รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อ่าน 145) 22 ก.พ. 66
รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อ่าน 165) 22 ก.พ. 66
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อ่าน 78) 22 ก.พ. 66
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อ่าน 76) 22 ก.พ. 66
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ GP ชั้น ป.1 (อ่าน 341) 15 ก.พ. 66
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้น ป.1 (อ่าน 395) 15 ก.พ. 66
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ IEP อนุบาล 2 (อ่าน 471) 15 ก.พ. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ GP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 217) 10 ก.พ. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 265) 10 ก.พ. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อ่าน 236) 10 ก.พ. 66
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 159) 10 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 (อ่าน 183) 06 ก.พ. 66
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 76) 06 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 383) 13 ม.ค. 66
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 201) 13 ม.ค. 66
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สพป.พิจิตร เขต 1 (อ่าน 96) 13 ม.ค. 66
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สพฐ. (อ่าน 205) 13 ม.ค. 66