การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียน AIP (อ่าน 1081) 08 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อชั้นอนุบาลปีที่ 3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 (อ่าน 3267) 09 มี.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกห้องเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 (อ่าน 3946) 02 มี.ค. 65
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากนักเรียนชั้น ป.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3733) 02 มี.ค. 65
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3895) 18 ก.พ. 65
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3888) 18 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อห้องเรียนพิเศษ GP ชั้น ป.1 (อ่าน 3925) 17 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ป.1 (อ่าน 4031) 17 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP อนุบาล 2 (อ่าน 3848) 17 ก.พ. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ IEP และ GP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 3813) 10 ก.พ. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อ่าน 3737) 10 ก.พ. 65
กำหนดการประเมินนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 3610) 10 ก.พ. 65
แบบแสดงผลการหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 3547) 10 ก.พ. 65
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 3574) 10 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3778) 26 ม.ค. 65
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3777) 11 ม.ค. 65
ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3586) 11 ม.ค. 65
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3625) 29 ธ.ค. 64