การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ประกาศเลื่อนกำหนดวันเปิดเรียน รับมอบตัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 143) 12 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม) (อ่าน 140) 12 พ.ค. 64
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน (อ่าน 130) 09 พ.ค. 64
ซักซ้อมความเข้าใจการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 และการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 150) 09 พ.ค. 64
การดำเนินการรับนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 137) 09 พ.ค. 64
คู่มือระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. (อ่าน 146) 09 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 137) 09 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (เพิ่มเติม) (อ่าน 143) 09 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อ่าน 96) 09 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อ่าน 114) 09 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ TSP ป.1 (อ่าน 68) 09 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียน AI ป.1 (อ่าน 71) 09 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ GP ป.1 (อ่าน 74) 09 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ IEP ป.1 (อ่าน 67) 09 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ IEP อ.2 (อ่าน 62) 09 พ.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ TSP ป.1 (อ่าน 42) 09 พ.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ GP ป.1 (อ่าน 43) 09 พ.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ป.1 (อ่าน 42) 09 พ.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP อนุบาล 2 (อ่าน 47) 09 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 121) 09 พ.ค. 64
การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 84) 09 พ.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับโรงเรียน (อ่าน 52) 09 พ.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ระดับโรงเรียน (อ่าน 47) 09 พ.ค. 64
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 51) 09 พ.ค. 64
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของ สพป.พิจิตร เขต 1 (อ่าน 59) 09 พ.ค. 64
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของ สพฐ. (อ่าน 66) 09 พ.ค. 64