ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566
กำหนดการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ปีการศึกษา 2566
-------------------------------------------------

 
- ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ Intensive English Program (IEP) ชั้นอนุบาลปีที่ 2
- ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ Intensive English Program (IEP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (GP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
          - รับสมัคร วันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
          - สอบ/คัดเลือกนักเรียน  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
          - ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์)
          - มอบตัว/ชำระเงิน  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
 
ห้องเรียนปกติ ชั้นก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นอนุบาลปีที่ 2)
          - รับสมัคร วันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
          - จับฉลาก ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
                   *** นักเรียนต้องมารายงานตัวเพื่อจับฉลากก่อนเวลา 08.30 น.
                   *** เริ่มจับฉลาก เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
          - มอบตัว/ชำระเงิน  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566  (ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์)
                       
ห้องเรียนปกติ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
          - รับสมัคร วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
          - จับฉลาก ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 5 มีนาคม 2566
                   *** นักเรียนต้องมารายงานตัวเพื่อจับฉลากก่อนเวลา 08.30 น.
                   *** เริ่มจับฉลาก เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
          - มอบตัว/ชำระเงิน  วันที่ 11 มีนาคม 2566  (ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์)

ชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 (รับเฉพาะห้องที่นักเรียนยังไม่เต็มจำนวน)
          - รับสมัคร วันที่ 1 – 10 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 น. – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
          - คัดเลือกนักเรียน  วันที่ 18 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
          - ประกาศผล  วันที่ 21 มีนาคม 2566

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2565,09:40   อ่าน 1331 ครั้ง