ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปฏิทินการจัดกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลพิจิตร

         ด้วยโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ได้กำหนดปฏิทินเพื่อดำเนินการให้เกิดความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ดังนี้

         1. - ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

             - รับเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ

                        วันที่ 4 พฤษภาคม 2565    - ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เก่า)

                                                               - ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เก่า)

                         วันที่ 5 พฤษภาคม 2565   - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เก่า)

                                                               - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                         วันที่ 6 พฤษภาคม 2565   - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                                                               - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                         วันที่ 7 พฤษภาคม 2565   - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                                                               - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

          2. วันที่ 2 – 13 พฤษภาคม 2565  ปรับสภาพนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 โดยใช้รูปแบบ Online/On-Hand

          3. เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2565,11:17   อ่าน 1273 ครั้ง