ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ปีการศึกษา 2564

- ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ Intensive English Program (IEP) ชั้นอนุบาลปีที่ 2

- ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ Intensive English Program (IEP) และห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ (Gifted) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

- ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) Thai Class Standard ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

          - รับสมัคร วันที่ 6 – 10 มีนาคม 2564  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
          - คัดเลือกนักเรียน  วันที่ 11 มีนาคม 2564  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

          - ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 12 มีนาคม 2564

          - มอบตัว วันที่ 21 มีนาคม 2564

 

ห้องเรียน ชั้นก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นอนุบาลปีที่ 2)

          - รับสมัคร วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2564  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

          - จับฉลาก ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 28 มีนาคม 2564

                   à นักเรียนต้องมารายงานตัวเพื่อจับฉลากก่อนเวลา 08.30 น.

                   à เริ่มจับฉลาก เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

          - มอบตัว วันที่ 4 เมษายน 2564

                       

ห้องเรียนปกติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

          - รับสมัคร วันที่ 16 – 20 เมษายน 2564  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

          - จับฉลาก ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 24 เมษายน 2564

                   à นักเรียนต้องมารายงานตัวเพื่อจับฉลากก่อนเวลา 08.30 น.

                   à เริ่มจับฉลาก เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

          - มอบตัว วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2564,11:21   อ่าน 857 ครั้ง