โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

               1. ห้องเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา  (อนุบาลปีที่ 1 – 2)

                   รับสมัคร    วันที่  28  กุมภาพันธ์ – 4  มีนาคม  2563   ณ  ห้องประกันคุณภาพการศึกษา   

                                เวลา  08.30 – 15.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                   จับฉลาก ประกาศผล และรายงานตัว  ณ  หอประชุมพระพิจิตร

                                วันที่  7  มีนาคม  2563  รายงานตัวเพื่อจับฉลาก เวลา 08.00 น - 08.30 น. เริ่มจับฉลาก เวลา  09.00 น.    

                   มอบตัว           วันที่  14  มีนาคม  2563  เวลา  09.00 น.   ณ  ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

 

               2. ห้องเรียน Thai Class ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                   รับสมัคร   วันที่  6 – 10  มีนาคม  2563  ณ  ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

                                เวลา  08.30 – 15.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                   จับฉลาก ประกาศผล และรายงานตัว  ณ  หอประชุมพระพิจิตร

                                วันที่  15  มีนาคม  2563  รายงานตัวเพื่อจับฉลาก เวลา 08.00 น - 08.30 น. เริ่มจับฉลาก เวลา  09.00 น.

                   มอบตัว           วันที่  21  มีนาคม  2563  เวลา  09.00 น.  ณ  ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

 

               3. ห้องเรียนพิเศษ 

                   3.1 ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ : IEP ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาลปีที่ 2)

                   3.2 ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ : IEP และด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ : GP

                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

               รับสมัคร        วันที่ 12 - 16  กุมภาพันธ์  2563  ณ  ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

                                เวลา  08.30 – 15.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

               ประเมินพัฒนาการ           วันที่  22  กุมภาพันธ์  2563  รายงานตัว เวลา 08.00 น. - 08.30 น. ณ  หอประชุมพระพิจิตร

               ประกาศผล และรายงานตัว   วันที่  27  กุมภาพันธ์ 2563   เวลา  09.00  นณ  ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

               มอบตัว         วันที่  1  มีนาคม  2563  เวลา  09.00  น.  ณ  ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

 

               4. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 (ย้ายเข้าใหม่)

               รับสมัคร        วันที่  28 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2563  ณ  ห้องประกันคุณภาพการศึกษา     

               ประเมินพัฒนาการ   วันที่  15 มีนาคม 2563  รายงานตัว เวลา 08.00 น. - 08.30 น. ณ  หอประชุมพระพิจิตร

               ประกาศผล และรายงานตัว  วันที่  22 มีนาคม 2563  ณ  ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

               มอบตัว         ตามที่โรงเรียนกำหนด

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2563,09:18   อ่าน 550 ครั้ง