การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกห้องเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6
                    ตามที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตร เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 – 6 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 – 10 มีนาคม 2566 และจะดำเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ในวันที่ 18 มีนาคม 2566 นั้น   โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
                   1.  ให้นักเรียนตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมิน
ในวันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.– 08.30 น.  ณ  บริเวณหน้าหอประชุมพระพิจิตร
                   2. เข้ารับการประเมินเวลา 08.30 น. – 12.00 น.
                   3. นักเรียนที่เข้ารับการประเมิน ต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
                   4. ให้นักเรียนที่เข้ารับการประเมินทุกคน เตรียมอุปกรณ์การเขียนของตนเอง เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ มาในวันประเมิน สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลา และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
                   4. ประกาศผล ในวันที่ 21 มีนาคม 2566  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.anubanphichit.com
ประกาศ
ชั้นอนุบาลปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2566,16:30   อ่าน 450 ครั้ง