การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566
รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
                    ตามที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตร เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 และดำเนินการจับฉลากเข้าเรียนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น  โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
                    1.  ให้นักเรียนตามรายชื่อตัวจริง นำใบมอบตัวที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วนำมามอบตัวนักเรียน ชำระเงินบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายส่วนตัว ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. – 14.30 น.  ณ  ห้องประชุมศรีมาลาโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
                   2. ผู้ที่ไม่มามอบตัวตามที่โรงเรียนกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังมิได้
                   3. กรณีที่มีนักเรียนตัวจริงสละสิทธิ์  โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจะเรียกนักเรียนตัวสำรอง
มามอบตัวตามลำดับต่อไป

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,12:32   อ่าน 165 ครั้ง