การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียน AIP

                    ตามที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ได้ดำเนินการประเมินนักเรียนเพื่อเข้าห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ (เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AIP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น 

                   โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ (เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AIP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย  ทั้งนี้ให้ผู้ปกครองนักเรียนตัวจริงรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียน ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565  หากไม่ยืนยันการเข้าเรียนตามกำหนด ทางโรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์  และจะเรียกนักเรียนสำรองมารายงานตัวตามลำดับต่อไป

โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2565,11:22   อ่าน 1081 ครั้ง