การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อชั้นอนุบาลปีที่ 3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6

                    ตามที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตร เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ปีการศึกษา 2565 (เฉพาะห้องที่นักเรียนยังไม่เต็มจำนวน)  ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 และได้ดำเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 เรียบร้อยแล้วนั้น  

                   โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 
 

มอบตัวนักเรียน วันที่ 12 มีนาคม 2565  เวลา 08.30 น. - 14.30 น.  หน้าอาคารพิจิตรกัลยาณี 4

ประกาศโรงเรียน
อนุบาล 3 ห้อง IEP
อนุบาล 3 ห้องปกติ
ชั้น ป.2
ชั้น ป.3
ชั้น ป.4
ชั้น ป.5 ห้องเรียนพิเศษ
ชั้น ป.5 ห้องเรียนปกติ
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2565,08:33   อ่าน 3267 ครั้ง