การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกห้องเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6
                    ตามที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตร เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ปีการศึกษา 2565 (เฉพาะห้องที่ยังไม่เต็มจำนวน) ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 และจะดำเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ในวันที่ 5 มีนาคม 2565 นั้น  โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
                   1.  ให้นักเรียนตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.– 08.30 น.  ณ  บริเวณหน้าอาคารพิจิตรกัลยาณี 4
                   2. เข้ารับการประเมินเวลา 09.00 น. – 12.00 น.
                   3. นักเรียนที่เข้ารับการประเมิน ต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
                   4. ให้นักเรียนที่เข้ารับการประเมินทุกคน เตรียมอุปกรณ์การเขียนของตนเอง เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ มาในวันประเมิน สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลา และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
                   4. ประกาศผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2565  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน บริเวณหน้าอาคารพิจิตรกัลยาณี 4 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร และทางเว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
 
ประกาศโรงเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2565,15:26   อ่าน 3945 ครั้ง