โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ในท้องที่จังหวัดพิจิตร 8 ก.ย. 64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2564,10:32   อ่าน 3855 ครั้ง