โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
แจ้งคำสั่งและประกาศมาตรการควบคุมการแร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ในท้องที่จังหวัดพิจิตร 19 ก.ค.64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2564,13:11   อ่าน 3944 ครั้ง