โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
กำหนดสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) ของจังหวัดพิจิตร (เพิ่มเติม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2564,09:38   อ่าน 3827 ครั้ง