ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร 21 พ.ค. 64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2564,13:20   อ่าน 26 ครั้ง