ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร 7 พ.ค. 64
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2564,13:46   อ่าน 48 ครั้ง