โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2563,20:24   อ่าน 19 ครั้ง