ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1758) 21 พ.ย. 65
แจ้งปฏิทินการจัดกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลพิจิตร (อ่าน 1613) 08 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา (อ่าน 3986) 18 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง (อ่าน 4228) 08 พ.ย. 64
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด (COVID-19) (ฉบับที่ 5) (อ่าน 4076) 09 ส.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด (COVID-19) (ฉบับที่ 4) (อ่าน 3987) 04 ส.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด (COVID-19) (ฉบับที่ 3) (อ่าน 3900) 04 ส.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด (COVID-19) (ฉบับที่ 2) (อ่าน 3828) 16 ก.ค. 64
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.... (อ่าน 3964) 13 ก.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด (COVID-19) (อ่าน 3742) 09 ก.ค. 64
ประกาศปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนจาก On-Site เป็น Online On-Demand และ On-Hand (อ่าน 3737) 30 มิ.ย. 64
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน สพป.พิจิตร เขต 1 (อ่าน 3667) 28 มิ.ย. 64
แจ้งแก้ไขกำหนดการรับเงินสนับสนุนการศึกษาและจ่ายเงินบำรุงการศึกษา (อ่าน 3802) 14 พ.ค. 64
แจ้งแก้ไขปฏิทินการดำเนินการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร (อ่าน 3779) 12 พ.ค. 64
กำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5005) 25 ม.ค. 64
การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (อ่าน 6900) 16 ธ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 6971) 03 ธ.ค. 63
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง เดือน พฤศจิกายน 2563 (อ่าน 6884) 10 พ.ย. 63
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2564 (อ่าน 6866) 10 พ.ย. 63
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 12 ประจำปี 2563 (อ่าน 6915) 19 ต.ค. 63
ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 6880) 20 ส.ค. 63
การทดลองเปิดการเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (อ่าน 6935) 13 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 7203) 23 ก.ค. 63
ประกาศรับสมัครวิทยากรพิเศษสอนเสริม (อ่าน 6990) 21 ก.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อฯ (อ่าน 6991) 17 ก.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาฯ (อ่าน 7044) 17 ก.ค. 63
ประกาศ เรื่อง แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7037) 30 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ (อ่าน 7066) 30 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 (อ่าน 6948) 30 มิ.ย. 63
กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6935) 30 มิ.ย. 63
ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษาอนุบาล 1 (อ่าน 7204) 01 พ.ค. 63
ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษาอนุบาล 2-3 (อ่าน 7305) 01 พ.ค. 63
ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษาห้อง TSP (อ่าน 7159) 01 พ.ค. 63
ใบแจ้งชำระค่าเทอมผ่านระบบธนาคาร ห้องเรียนพิเศษ (GP) (อ่าน 7358) 01 พ.ค. 63
ใบแจ้งชำระค่าเทอมผ่านระบบธนาคาร ห้องเรียนพิเศษ (IEP) (อ่าน 7343) 01 พ.ค. 63
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 6 ประจำปี 2563 (อ่าน 7097) 15 เม.ย. 63
ประกาศผลการประเมินนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 7205) 20 มี.ค. 63
ประกาศผลการประเมินนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 7193) 20 มี.ค. 63
ประกาศผลการประเมินนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 7204) 20 มี.ค. 63
ประกาศผลการประเมินนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 7126) 20 มี.ค. 63
ประกาศผลการประเมินนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 7114) 20 มี.ค. 63
ประกาศผลการประเมินนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อ่าน 7097) 20 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 7083) 20 มี.ค. 63
ประกาศผลการประเมิน ห้องเรียนพิเศษ GP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 6963) 26 ก.พ. 63
ประกาศผลการประเมิน ห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 6990) 26 ก.พ. 63
ประกาศผลการประเมิน ห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อ่าน 7017) 26 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ห้องเรียนพิเศษ IEP และ GP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 6940) 21 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการ ห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อ่าน 6952) 21 ก.พ. 63
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6913) 17 ก.พ. 63
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 6921) 03 ก.พ. 63