โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 122) 30 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ (อ่าน 168) 30 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 (อ่าน 69) 30 มิ.ย. 63
กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 84) 30 มิ.ย. 63
ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษาอนุบาล 1 (อ่าน 228) 01 พ.ค. 63
ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษาอนุบาล 2-3 (อ่าน 261) 01 พ.ค. 63
ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษาห้อง TSP (อ่าน 222) 01 พ.ค. 63
ใบแจ้งชำระค่าเทอมผ่านระบบธนาคาร ห้องเรียนพิเศษ (GP) (อ่าน 305) 01 พ.ค. 63
ใบแจ้งชำระค่าเทอมผ่านระบบธนาคาร ห้องเรียนพิเศษ (IEP) (อ่าน 377) 01 พ.ค. 63
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 6 ประจำปี 2563 (อ่าน 198) 15 เม.ย. 63
ประกาศผลการประเมินนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 313) 20 มี.ค. 63
ประกาศผลการประเมินนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 291) 20 มี.ค. 63
ประกาศผลการประเมินนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 290) 20 มี.ค. 63
ประกาศผลการประเมินนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 240) 20 มี.ค. 63
ประกาศผลการประเมินนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 210) 20 มี.ค. 63
ประกาศผลการประเมินนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อ่าน 228) 20 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 156) 20 มี.ค. 63
ประกาศผลการประเมิน ห้องเรียนพิเศษ GP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 177) 26 ก.พ. 63
ประกาศผลการประเมิน ห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 232) 26 ก.พ. 63
ประกาศผลการประเมิน ห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อ่าน 207) 26 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ห้องเรียนพิเศษ IEP และ GP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 183) 21 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการ ห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อ่าน 181) 21 ก.พ. 63
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 134) 17 ก.พ. 63
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 139) 03 ก.พ. 63
กำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 490) 22 ม.ค. 63
ประกาศแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 209) 20 ธ.ค. 62
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 2 ประจำปี 2563 (อ่าน 183) 20 ธ.ค. 62
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2563 (อ่าน 169) 20 ธ.ค. 62
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 10 ประจำปี 2562 (อ่าน 157) 20 ธ.ค. 62
ประกาศแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 156) 20 ธ.ค. 62
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9 ประจำปี 2562 (อ่าน 378) 11 ก.ค. 62
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด (อ่าน 570) 08 ก.ค. 62
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร (อ่าน 447) 19 มิ.ย. 62
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 631) 02 พ.ค. 62
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล (เอกสารเพิ่มเติม) (อ่าน 498) 22 เม.ย. 62
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 456) 19 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 869) 19 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 430) 19 เม.ย. 62
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 6 ประจำปี 2562 (อ่าน 362) 04 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 431) 03 เม.ย. 62