โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 472 KB 175
ตัวอย่างโครงการ ปีงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 181
หลักเกณฑ์คงสภาพวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 28.67 KB 3024