โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 249.37 KB
จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.74 KB
จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.8 KB
จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.59 KB
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 249.65 KB
จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.64 KB
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.94 KB
จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.35 KB
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 238.89 KB
จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.65 KB
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.61 MB
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.62 MB