เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
มาร์ชอนุบาลพิจิตร

 

                     สีฟ้า ชมพู ดูงามสง่า การวิชาเราล้ำนำหน้าใคร รักเรียน รักงาน ประพฤติดี มีวินัย
 
    คือคำขวัญประจำใจเราอนุบาล
                ดอกบัวงาม ดุจสมญานามแห่งความเลื่องลือ คนเชื่อถือ เกียรตินามระบือเลื่องลือแสนไกล
       มาไวไว มาร่วมแรง มาร่วมใจกันพัฒนา
                     แม้ด้านจรรยามารยาท เราสง่าผุดผาดสะอาดตา เสริมส่งความรู้ เชิดชูปัญญา
สร้างชื่อเสียง ลือชา คู่พิจิตรเอย

 

 

เพลงอนุบาลรำลึก
 
 

 

                                ดอกนกยูงบานเด่นเดือนเมษา                          สะดุดตาดอกใบแผ่ไพศาล

                นั่นแหละคือสัญลักษณ์อนุบาล                                        ดอกแสดเด่นชูก้านเขียวขจี

                                เรานี้ดั่งพี่น้องปองรักใคร่                                  สามัคคีร่วมใจกันเต็มที่

                รักกันไว้ด้วยน้ำใจและไมตรี                                             จากไปแล้วก็ยังมีใยสัมพันธ์

                                คราใดเห็นดอกนกยูงบาน                                 เหมือนเป็นสัญญาณกู่เรียกขวัญ

                อนุบาล อนุบาลจะรักกัน                                                   รักกันมั่น รักกันนิรันดร