โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
มาร์ชอนุบาลพิจิตร

 

                     สีฟ้า ชมพู ดูงามสง่า การวิชาเราล้ำนำหน้าใคร รักเรียน รักงาน ประพฤติดี มีวินัย
                                                                คือคำขวัญประจำใจเราอนุบาล
                ดอกบัวงาม ดุจสมญานามแห่งความเลื่องลือ คนเชื่อถือ เกียรตินามระบือเลื่องลือแสนไกล
                                                            มาไวไว มาร่วมแรง มาร่วมใจกันพัฒนา
                     แม้ด้านจรรยามารยาท เราสง่าผุดผาดสะอาดตา เสริมส่งความรู้ เชิดชูปัญญา
                                                              สร้างชื่อเสียง ลือชา คู่พิจิตรเอย

 

 

เพลงอนุบาลรำลึก

 

                                ดอกนกยูงบานเด่นเดือนเมษา                          สะดุดตาดอกใบแผ่ไพศาล

                นั่นแหละคือสัญลักษณ์อนุบาล                                        ดอกแสดเด่นชูก้านเขียวขจี

                                เรานี้ดั่งพี่น้องปองรักใคร่                                  สามัคคีร่วมใจกันเต็มที่

                รักกันไว้ด้วยน้ำใจและไมตรี                                             จากไปแล้วก็ยังมีใยสัมพันธ์

                                คราใดเห็นดอกนกยูงบาน                                 เหมือนเป็นสัญญาณกู่เรียกขวัญ

                อนุบาล อนุบาลจะรักกัน                                                   รักกันมั่น รักกันนิรันดร