สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เป็นสัญลักษณ์ดอกบัวสีชมพู ล้อมรอบด้วยตัว "อ" ซึ่งมีความหมายว่า ดอกบัวสีชมพู 
เป็นดอกไม้ที่สูงค่า นำมาบูชาพระพุทธเจ้าในครั้งพระพุทธกาลจนปัจจุบัน
ซึ่งเปรียบได้กับเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่า สัญลักษณ์ "อ" หมายถึงโรงเรียนอนุบาล
 ที่จะช่วยกันดูแลอุ้มชูนักเรียนที่มีคุณค่านั้นก้าวหน้าต่อไป