ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
20 Apr 2021 English subject Topic: Introduce yourself in English Grade 6 T.Rachanon Phengtaeng

21 เม.ย. 64 การนำความร้อน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ครูส้มจี๊ด นภัสวรรณ)

22 เม.ย. 64 การจำแนกสัตว์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ครูส้มจี๊ด นภัสวรรณ)

22 Apr 2021 English subject Topic:Past or speech Teacher:Tutoo Grade 6 Anuban Phichit School

28 Apr 2021 English subject Topic : Occupations Teacher : Tutoo Grade 6 Anuban Phichit School

29 เม.ย. 64 ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อย (เหล่าซือไอซ์)

29 เม.ย. 64 วิชาสังคมศึกษาฯ กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน (ครูเตย ณัฐฐินันท์)

3 May 2021 Human Development Science Grade 6 Teacher Michael S. de Vera

5 พ.ค. 64 อาหาร สารอาหาร และพลังงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ครูส้มจี๊ด นภัสวรรณ)

5 May 2021 Place Values Math Grade 6 Teacher Michael S. de Vera

6 May 2021 Web of Life Science Grade 6 Teacher Michael S. de Vera

7 May 2021 Properties of Numbers Math Grade 6 Teacher Michael S. de Vera

11 May 2021 Adaptations of Animals Science Grade 6 Teacher Michael S. de Vera

11 May 2021 English subject Topic : Vocabulary Part I Teacher : Tutoo Grade 6

12 พ.ค. 64 ระบบย่อยอาหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ครูส้มจี๊ด นภัสวรรณ)

12 May 2021 Polygons Math Grade 6 Teacher Michael S. de Ver
13 May 2021 Matter Science Grade 6 Teacher Michael S. de Vera
13 พ.ค. 2564 汉语拼音 พินอินภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เหล่าซือไอซ์)
13 พ.ค. 2564 ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ครูเตย ณัฐฐินันท์)
14 May 2021 English subject Topic : Vocabulary Part II Teacher : Tutoo Grade 6
14 May 2021 Three-dimensional Shapes Math Grade 6 Teacher Michael S. de Vera
17 May 2021 Jobs and Occupations English Grade 6 Teacher Michael Sanchez de Vera
18 May 2021 I like or I don't like (Food) English Grade 6 Teacher Michael Sanchez de Vera
19 พ.ค. 2554 Ep 1 การแยกสารผสม วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ครูส้มจี๊ด นภัสวรรณ)
19 May 2021 Giving Direction English Grade 6 Teacher Michael Sanchez de Vera
20 May 2021 Hobbies English Grade 6 Teacher Michael Sanchez de Vera
20 พ.ค. 2564 汉语韵母 สระภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เหล่าซือไอซ์)
20 พ.ค. 2564 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
20 May 2021 English subject Topic : Vocabulary Part III Teacher : Tutoo Grade 6
21 May 2021 Adjectives to Describe Appearance English Grade 6 Teacher Michael Sanchez de Vera
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/bI4EOuxp-rU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
24 May 2021 English subject Topic : Vocabulary Part IIII Teacher : Tutoo Grade 6
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/HsPGZr8GdhU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
24 May 2021 Daily Routines English grade 6 Teacher Michael Sanchez de Vera
25 พ.ค. 2564 Ep 2 การแยกสารผสม วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ครูส้มจี๊ด นภัสวรรณ)
25 May 2021 Past Tense Regular Verbs English Grade 6 Teacher Michael Sanchez de Vera
27 May 2021 Past Tense Irregular Verb English Grade 6 Teacher Michael Sanchez de Vera
28 May 2021 How's the Weather English Grade 6 Teacher Michael Sanchez de Vera