ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
19 เม.ย. 64 อาหารและสารอาหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ครูส้มจี๊ด นภัสวรรณ)20 เม.ย. 64 สมบัติของวัสดุ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ครูส้มจี๊ด นภัสวรรณ)
27 Apr 2021 School Subject วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 (ครูเกม ปภาวดี)

30 Apr 2021 Occupations วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 (ครูเกม ปภาวดี)

3 พ.ค. 64 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ครูส้มจี๊ด นภัสวรรณ)

3 May 2021 Phonetics Grade5

5 May 2021 Animals Grade 5 English Teacher Ryan

5 May 2021 English subject Topic: Vocabulaly Teacher:Tutoo Grade:5 Anuban Phichit School

6 May 2021 Careers Grade 5 English T. Ryan Moss

6 พ.ค. 64 sports วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 (ครูเกม ปภาวดี)

7 May 2021 Grade 5 English Weather T. Ryan Moss

7 พ.ค. 64 汉语拼音 พินอินภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (เหล่าซือไอซ์)

7 พ.ค. 64 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ครูเตย ณัฐฐินันท์)

11 พ.ค. 64 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม EP2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาวิทยาศาสตร์ (ครูออม จิตรา สุขสมัคร)

11 May 2021 Enjoying Activities Grade 5 English T. Ryan Moss

12 May 2021 Grade 5 English Sports and games T. Ryan Moss

13 May 2021 Grade 5 English Possessive adjectives and pronouns T. Ryan Moss

14 May 2021 Questions, positive and negative sentences Grade 5 English T. Ryan Moss
17 พ.ค. 64 การดำรงพันธ์ุของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ครูส้มจี๊ด นภัสวรรณ)
17 May 2021 Grade 5 English Adjectives T. Ryan Moss
18 May 2021 Grade 5 English Comparative and superlative adjectives T. Ryan Moss
18 พ.ค. 2564 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ครูเตย ณัฐฐินันท์)
19 พ.ค. 2564 汉语韵母 สระภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (เหล่าซือไอซ์)
19 Grade 5 English Present Simple Tense T. Ryan Moss
20 May 2021 Grade 5 English Past Simple Tense T. Ryan Moss
21 May 2021 How much How many วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 (ครูเกม ปภาวดี)
21 May 2021 Grade 5 English Countable and uncountable nouns T. Ryan Moss
24 May 2021 Articles Grade 5 English T. Ryan Moss
25 พ.ค. 2564 โซ่อาหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ครูออม จิตรา สุขสมัคร)
25 May 2021 Grade 5 English There is / There are T. Ryan Moss
27 May 2021 Grade 5 English Western Holidays and Traditions T. Ryan Moss
28 May 2021 English subject Topic : Vocabulary Part II Teacher : Tutoo Grade 5
28 May 2021 Grade 5 English Places Around the World T. Ryan Moss