โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 มี.ค. 63 ถึง 10 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ห้องเรียน (TSP) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับจำนวน 200 คน

  

ห้องประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กลุ่มบริหารทั่วไป
04 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 งานชุมนุมลูกเสือสามัญ สพป.พิจิตร เขต 1 ประจำปี 2563
ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
28 ก.พ. 63 ถึง 04 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาลปีที่ 1-2)

1. ชั้นอนุบาลปีที่ 1 รับจำนวน 75 คน 

2. ชั้นอนุบาลปีที่ 2 รับจำนวน 150 คน

ห้องประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กลุ่มบริหารทั่วไป
28 ก.พ. 63 ถึง 10 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6

รับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 (ย้ายเข้าใหม่)

            - รับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2563

            - สอบคัดเลือก วันที่ 15 มีนาคม 2563

            - ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 22 มีนาคม 2563

ห้องประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กลุ่มบริหารทั่วไป
12 ก.พ. 63 การสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มนิเทศฯ สพป.พิจิตร เขต 1
12 ก.พ. 63 ถึง 16 ก.พ. 63 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นอนุบาล 2 และ ป.1

- ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (IEP) ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 2)  รับจำนวน 30 คน

- ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (IEP) รับจำนวน 36 คน และด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (GP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับจำนวน 36 คน

ห้องประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กลุ่มบริหารทั่วไป
01 ก.พ. 63 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชุดนักเรียน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
30 ม.ค. 63 ถึง 31 ม.ค. 63 กิจกรรมสายใยสัมพันธ์ครู ผู้ปกครอง และเด็กปฐมวัย
- หอประชุมพระพิจิตร - สวมเสื้อ WarRoom สีเขียว
27 ม.ค. 63 งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563
- สนามโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม - ชุดยุวกาชาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
25 ม.ค. 63 การสอบแข่งขันยอดปัญญาวิชาการอนุบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 4
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ภาคเหนือ จัดการสอบแข่งขันยอดปัญญาวิชาการอนุบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ
22 ม.ค. 63 กิจกรรมแจกเครื่องดื่มมอลล์สกัด "โอวัลติน สมาร์ท"
- นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3 - บริเวณสนามหญ้าเทียม หน้าอาคารพิจิตรกัลยาณี6 กลุ่มบริหารทั่วไป
21 ม.ค. 63 ถึง 31 ม.ค. 63 งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2563
วัดท่าหลวง พระอารามหลวง กลุ่มบริหารงานบุคคล
21 ม.ค. 63 กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
- เวลา 07.15 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรม กำแพงแห่งความภักดี
- เวลา 18.15 น. กิจกรรมเจริญสมาธิภาวนา  ณ พระอุโบสถหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง
แต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีขาว/สีครีม วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
20 ม.ค. 63 ถึง 22 ม.ค. 63 กิจกรรม "ค่ายหนูน้อยนักอนุรักษ์ 2562"
เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก กลุ่มโรงเรียนสีเขียวประถมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
16 ม.ค. 63 งานวันครู ปี 2563
- หอประชุมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม - ชุดผ้าป่าแดง สีม่วง กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 ม.ค. 63 ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด
- ห้องประชุมศรีมาลา และหอประชุมพระพิจิตร - แต่งกายด้วยเสื้อผ้าป่าแดง สีฟ้า กลุ่มบริหารทั่วไป
10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็ก ปี 2563
สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กลุ่มบริหารทั่วไป
27 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563
เวลา 08.00 น. - 11.00 น. กิจกรรมวันคริสต์มาส บริเวณสนามกีฬาโรงเรียน
เวลา 12.00 น. - 15.00 น. กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 ในห้องเรียน
แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีแดง หรือสีเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
26 ธ.ค. 62 พิธีเปิดกีฬา-กรีฑานักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1
- สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร - เสื้อกีฬา War Room สีเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
23 ธ.ค. 62 ถึง 25 ธ.ค. 62 ตรวจสอบภายใน สพฐ.
ห้องประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
21 ธ.ค. 62 ถึง 23 ธ.ค. 62 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ
จังหวัดสุโขทัย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
16 ธ.ค. 62 ถึง 17 ธ.ค. 62 ประเมิน สมศ. รอบสี่
ห้องประชุมศรีมาลา - ชุดเสื้อผ้าป่าแดง สีฟ้า กระโปรง/กางเกง สีดำ สมศ.
13 ธ.ค. 62 พิธีเปิดกีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่ม War Room เมืองโอฆะนคร
- โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ - เสื้อกลุ่ม War Room สีเขียว กลุ่ม War Room เมืองโอฆะนคร
06 ธ.ค. 62 งานต้อนรับ ผอ.กมล สุมาลา
- หอประชุมพระพิจิตร - ชุดผ้าป่าแดง สีม่วง กลุ่มบริหารงานบุคคล
05 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562
เวลา 06.30 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ณ  วัดท่าหลวง
เวลา 08.00 น. ลงนามถวายพระพร  ณ  หอประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร
เวลา 18.00 น. จุดเทียนชัยถวายพระพร  ณ  หอประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร
- เครื่องแบบข้าราชการ สีขาว - ชุดสุภาพ ผ้าไทย สีเหลือง จังหวัดพิจิตร
29 พ.ย. 62 สอบธรรมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ย. 62 ถึง 02 ธ.ค. 62 การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนในเมือง ปีการศึกษา 2562
- ฟุตบอลอนุบาล สนามโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กลุ่มโรงเรียนในเมือง
25 พ.ย. 62 พิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ค่ายศรีสรรเพชญ์ ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
25 พ.ย. 62 การสอบวัดสมรรถภาพ กลุ่มนักเรียนตัวอย่างชั้น ป.6
สำนักทดสอบทางการศึกษาฯ มศว.
24 พ.ย. 62 โครงการทดสอบความรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6) NUD
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
23 พ.ย. 62 การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มบริหารวิชาการ
22 พ.ย. 62 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ศูนย์พัฒนาการเกษตรสิรินธร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร กลุ่มบริหารวิชาการ
22 พ.ย. 62 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี - ศาลสมเด็จพระนเรศวร - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก กลุ่มบริหารวิชาการ
21 พ.ย. 62 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ย. 62 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มบริหารวิชาการ
19 พ.ย. 62 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วัดเขารูปช้าง วัดโพธิ์ประทับช้าง อุทยานเมืองเก่า กลุ่มบริหารวิชาการ
19 พ.ย. 62 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ย. 62 การประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2562
ห้องประชุมศรีมาลา กลุ่มบริหารทั่วไป
18 พ.ย. 62 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ สายชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
วัดท้ายน้ำ กลุ่มบริหารวิชาการ
10 พ.ย. 62 ถึง 11 พ.ย. 62 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
01 พ.ย. 62 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ต.ค. 62 รับชำระเงินค่าสนับสนุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
ห้องประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงบประมาณ
19 ต.ค. 62 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ จังหวัดพิจิตร
กิจกรรม : การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง อาหารคาวหวาน ผักสด ผลไม้ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 (ทุกวันเสาร์) เวลา 07.30 น.
บริเวณถนนสายวัฒนธรรม กำแพงแห่งความภักดี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
11 ต.ค. 62 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนในเมือง
08 ต.ค. 62 ถึง 09 ต.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ก.ย. 62 งานมุทิตาจิตผู้บริหารและข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ปี 2562
หอประชุมพระพิจิตร กลุ่มบริหารงานบุคคล
28 ก.ย. 62 งานมุทิตาจิตผู้บริหารและข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ปี 2562
มีพรสวรรค์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิจิตร กลุ่มบริหารงานบุคคล
27 ก.ย. 62 การประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562

ห้องประชุมศรีมาลา กลุ่มบริหารทั่วไป
21 ก.ย. 62 โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่ง เนื่องในวันสันติภาพสากล 2562
กิจกรรมหน้าเสาธง ตอนเช้า มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
06 ก.ย. 62 การประชุมสัญจรห้องเรียนสีเขียว และงานมุทิตาจิต

การประชุมสัญจรห้องเรียนสีเขียว และงานมุทิตาจิตคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2562

มีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร กลุ่มบริหารวิชาการ
02 ก.ย. 62 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
เวลา 10.00 น. อาคารชั้นล่าง วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร มจร.วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
31 ส.ค. 62 สถานที่จัดกิจกรรมพัฒนาครูใหม่ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ห้องประชุมศรีมาลา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
28 ส.ค. 62 สนามทดลองใช้เครื่องมือวัดระดับความสามารถในการการใช้ภาษาไทย
กลุ่มตัวอย่างจากนักเรียนชั้น ป.2, ป.4 และ ป.6
สายชั้น ป.2, ป.4 และ ป.6 กลุ่มนิเทศฯ สพป.พิจิตร เขต 1
27 ส.ค. 62 ถึง 29 ส.ค. 62 การแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล" ประจำปี 2562
โรงเรียนวัดฆะมัง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
24 ส.ค. 62 การแข่งขันสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ครั้งที่ 25 ประจําปี 2562
อาคารพิจิตรกัลยาณี6 กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ส.ค. 62 พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2561

ห้องฟินิกซ์ 1-3 อิมแพค เอ๊กซิบิชั่น ฮอลล์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี กลุ่มบริหารวิชาการ
22 ส.ค. 62 ถึง 24 ส.ค. 62 ศึกษาดูงาน และงานมุทิตาจิต
- ศีกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
- ประชุมสัมมนาวิชาการ และงานมุทิตาจิต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
-โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ - โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 ส.ค. 62 โรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์ศึกษาดูงาน
โรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์ ขอศึกษาดูงานการเรียนการสอนนักเรียนชั้นอนุบาล - ป.6
ห้องประชุมศรีมาลา กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 ส.ค. 62 ตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการครูและบุคลากร ประจำปี 2562
ห้องประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 ส.ค. 62 กิจกรรมแจกชงชิมเครื่องดื่มไมโล สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-6
เวลา 11.30 - 12.30 น. ณ หอประชุมพระพิจิตร กลุ่มบริหารทั่วไป
12 ส.ค. 62 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ภาคเช้า  ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ณ  วัดท่าหลวงพระอารามหลวง
ภาคค่ำ  จุดเทียน ถวายพระพร  ณ  ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
- ชุดข้าราชการสีขาว - ชุดสุภาพ สีขาว สีฟ้า จังหวัดพิจิตร
09 ส.ค. 62 งานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา และเปิดอาคารเรียนใหม่
- อาคารพิจิตรกัลยาณี 6 - แต่งกายด้วยผ้าไทยป่าแดง (สีม่วง)
03 ส.ค. 62 ถึง 04 ส.ค. 62 อบรมครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp)
- ห้องประชุมศรีมาลา
26 ก.ค. 62 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่
- เช้า ข้าราชการสวมชุดขาว - สาย ข้าราชการครูและบุคลากร สวมชุดผ้าไทย ชุดสุภาพสีเหลือง
25 ก.ค. 62 นิเทศงานลูกเสือในโรงเรียน
คุณครูและนักเรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดลูกเสือ
16 ก.ค. 62 กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
- วัดท่าหลวง พระอารามหลวง - ชุดสีขาว
15 ก.ค. 62 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปี 2562
สำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร - วัดท่าหลวง พระอารามหลวง สำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร
05 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62 กิจกรรมค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- ชุดสีขาว - ห้องประชุมศรีมาลา กลุ่มบริหารทั่วไป
04 ก.ค. 62 กิจกรรม "ดัชมิลล์ คิดส์ สคูลทัวร์ ปี 11"
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด จัดโครงการ "ดัชมิลล์ คิดส์ สคูลทัวร์ ปี 11" ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หอประชุมพระพิจิตร กลุ่มบริหารทั่วไป
01 ก.ค. 62 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
- ชุดลูกเสือ - สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร กลุ่มบริหารทั่วไป
30 มิ.ย. 62 การแข่งขันประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ปี 2562
- ชุดลูกเสือ - สนามกีฬาแห่งชาติ กลุ่มบริหารทั่วไป
24 มิ.ย. 62 ถึง 28 มิ.ย. 62 การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
- ชุดกีฬาของแต่ละสี - สนามโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
22 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562
เสื้อสีเหลือง กระโปรง/กางเกงสีดำ กลุ่มบริหารทั่วไป
14 มิ.ย. 62 กิจกรรม "รับขวัญน้อง สู่อ้อมอกแม่ครู" ปีการศึกษา 2562
- ชุดผ้าไทยสวยงาม - หอประชุมพระพิจิตร สายชั้นอนุบาล
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
ข้าราชการ : เครื่องแบบข้าราชการ ลูกจ้าง : เสื้อสีเหลือง กระโปรง/กางเกงสีดำ กลุ่มบริหารทั่วไป
03 มิ.ย. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ชุดสีเหลือง กลุ่มบริหารงานบุคคล
28 พ.ค. 62 ถึง 17 มิ.ย. 62 ไว้อาลัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
แต่งกายไว้ทุกข์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 พ.ค. 62 วันวิสาขบูชา
แต่งกายชุดขาว วัดท่าหลวง กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 พ.ค. 62 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 พ.ค. 62 ถึง 14 พ.ค. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา2562
กลุ่มบริหารทั่วไป
13 พ.ค. 62 ถึง 14 พ.ค. 62 รับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน / ชำระเงินบำรุงการศึกษา
- รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
- ชำระเงินบำรุงการศึกษาของชั้นอนุบาลปีที่ 2 (เก่า) ชั้นอนุบาลปีท่ 3 (ทุกคน) และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ยกเว้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง IEP และ GP) ภาคเรียนที่ 1/2562
- รับเงิน บริเวณหอประชุมพระพิจิตร - ชำระเงิน ห้องประชุมศรีมาลา กลุ่มบริหารงบประมาณ
01 เม.ย. 62 ถึง 03 พ.ค. 62 เปิดเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Camp)
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 มี.ค. 62 ประกาศผลการเรียน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 มี.ค. 62 มอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน Thaiclass (สมัครใหม่)
ห้องประชุมศรีมาลา กลุ่มบริหารทั่วไป
23 มี.ค. 62 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และฃั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 (ย้ายเข้า)
กลุ่มบริหารวิชาการ
22 มี.ค. 62 งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และงานบัวบานประสานใจ
- งานปัจฉิมนิเทศ แต่งกายด้วยผ้าไทยสวยงาม หอประชุมพระพิจิตร - งานบัวบานประสานใจ แต่งกายด้วยชุดสีชมพู สนามโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กลุ่มบริหารทั่วไป
18 มี.ค. 62 ประชุมผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องประชุมศรีมาลา กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 มี.ค. 62 จับฉลาก ประกาศผล รายงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- หอประชุมพระพิจิตร - แต่งกายด้วยเสื้อป่าแดงสีฟ้า กระโปรง/กางเกงสีดำ กลุ่มบริหารทั่วไป
16 มี.ค. 62 จับฉลาก ประกาศผล รายงานนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
- หอประชุมพระพิจิตร - แต่งกายด้วยเสื้อป่าแดงสีม่วง กระโปรง/กางเกงสีดำ กลุ่มบริหารทั่วไป
16 มี.ค. 62 มอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
- ห้องประกันคุณภาพการศึกษา - แต่งกายด้วยเสือผ้าป่าแดงสีม่วง กระโปรง/กางเกงสีดำ กลุ่มบริหารทั่วไป
16 มี.ค. 62 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และฃั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 (ย้ายเข้า)
- ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - แต่งกายด้วยเสื้อผ้าป่าแดงสีม่วง กระโปรง/กางเกงสีดำ กลุ่มบริหารวิชาการ
16 มี.ค. 62 โรงเรียนอนุบาลพะเยา ศึกษาดูงานสถานที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
- ห้องประชุมศรีมาลา - แต่งกายด้วยเสื้อผ้าป่าแดงสีม่วง กระโปรง/กางเกงสีดำ กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 มี.ค. 62 ถึง 13 มี.ค. 62 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
กรรมการร้านค้าโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
09 มี.ค. 62 จับฉลาก ประกาศผล รายงานนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
- หอประชุมพระพิจิตร - แต่งกายด้วยเสื้อ WarRoom สีม่วง กางเกงสีดำ
08 มี.ค. 62 กิจกรรมบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
- หอประชุมพระพิจิตร - แต่งกายด้วยผ้าไทยสวยงาม สายชั้นอนุบาล
06 มี.ค. 62 ถึง 10 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียน ห้องเรียน Thaiclass ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ห้องประชุมศรีมาลา กลุ่มบริหารทั่วไป
06 มี.ค. 62 สอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มบริหารวิชาการ
04 มี.ค. 62 ถึง 05 มี.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
กลุ่มบริหารวิชาการ
03 มี.ค. 62 มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ห้องประชุมศรีมาลา กลุ่มบริหารทั่วไปและงบประมาณ
02 มี.ค. 62 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ก.พ. 62 ถึง 04 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2
ห้องประชุมศรีมาลา กลุ่มบริหารทั่วไป
28 ก.พ. 62 ถึง 10 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 (ย้ายเข้า)
23 ก.พ. 62 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
22 ก.พ. 62 งานเปิดบ้านวิชาการ อนุบาล 4.0
แต่งกายด้วยเสื้อผ้าป่าแดงสีฟ้า กระโปรง/กางเกงสีดำ
21 ก.พ. 62 กิจกรรมเดินทางไกลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- แต่งกายด้วยชุดลูกเสือ ยุวกาชาด - วังดินสอ จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ก.พ. 62 ถึง 19 ก.พ. 62 โครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- แต่งกายด้วยชุดสีขาว - วัดท่าหลวง กลุ่มบริหารทั่วไป
13 ก.พ. 62 ถึง 17 ก.พ. 62 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
12 ก.พ. 62 ค่าย IEP และ GP นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
11 ก.พ. 62 ค่าย Thai Class ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
09 ก.พ. 62 รับโล่รางวัล โรงเรียนคาร์บอนต่ำ จาก กฟผ.
08 ก.พ. 62 ค่าย Thai Class ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
07 ก.พ. 62 ค่าย Thai Class ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
06 ก.พ. 62 ค่าย Thai Class ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
06 ก.พ. 62 ถึง 08 ก.พ. 62 งานชุมนุมลูกเสือสามัญ สพป.พิจิตร เขต 1
05 ก.พ. 62 ค่าย Thai Class ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
04 ก.พ. 62 กิจกรรมวันตรุษจีน
04 ก.พ. 62 ค่าย Thai Class ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
02 ก.พ. 62 สอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
31 ม.ค. 62 กิจกรรมสวนสนามยุวกาชาด
26 ม.ค. 62 การแข่งขันยอดปัญญาวิชาการ ภาคเหนือ
25 ม.ค. 62 กิจกรรมเดินทางไกลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
24 ม.ค. 62 กิจกรรมเดินทางไกลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5
23 ม.ค. 62 กิจกรรมเดินทางไกลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4
18 ม.ค. 62 วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
17 ม.ค. 62 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
16 ม.ค. 62 วันครู
13 ม.ค. 62 การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
27 ธ.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61 การแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
25 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันคริสต์มาส
- แต่งกายด้วยสีแดง หรือสีเขียว - สนามโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ธ.ค. 61 พิธีรับโล่รางวัล OBECQA ณ กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
13 ธ.ค. 61 ถึง 14 ธ.ค. 61 กิจกรรมค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยกลุ่มโรงเรียนคลองเมืองหลวง ณ ถ้ำผาท่าพล
03 ธ.ค. 61 ตรวจนับนักเรียนมีตัว
ห้องประชุมศรีมาลา กลุ่มบริหารทั่วไป
25 พ.ย. 61 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
16 พ.ย. 61 การแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับกลุ่ม War Room ณ โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง
11 พ.ย. 61 ถึง 13 พ.ย. 61 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
04 พ.ย. 61 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่ามะพูด
01 พ.ย. 61 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ต.ค. 61 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร อบรมการใช้โปรแกรม IPRO School
ห้องประชุมศรีมาลา กลุ่มบริหารวิชาการ
06 ต.ค. 61 รับพระราชทานรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา
28 ก.ย. 61 งานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ
โรงแรมมีพรสวรรค์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 ก.ย. 61 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ห้องประชุมศรีมาลา กลุ่มบริหารวิชาการ
06 ก.ย. 61 ดัชมิลล์ เจ็นไอ สคูลทัวร์ 2018
หอประชุมพระพิจิตร กลุ่มบริหารทั่วไป
18 ส.ค. 61 การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
หอประชุมพระพิจิตร กลุ่มบริหารวิชาการ
15 ส.ค. 61 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
- ห้องประกันคุณภาพการศึกษาฯ - ห้องประชุมศรีมาลา กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
- แต่งกายด้วยผ้าไทยสวยงาม - หอประชุมพระพิจิตร กลุ่มบริหารทั่วไป
09 ส.ค. 61 นิทรรศการบ้านดงโฮจิมินท์
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
หอประชุมพระพิจิตร กลุ่มบริหารวิชาการ
04 ส.ค. 61 รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
03 ส.ค. 61 โรงพยาบาลพิจิตร ตรวจสุขภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561
ห้องประกันคุณภาพการศึกษาฯ กลุ่มบริหารทั่วไป
28 ก.ค. 61 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร กลุ่มบริหารทั่วไป
18 ก.ค. 61 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องประชุมศรีมาลา กลุ่มบริหารงานบุคคล
09 ก.ค. 61 ค่ายหนูน้อยนักอนุรักษ์ กลุ่มโรงเรียนห้องเรียนสีเขียว ภาคเหนือตอนล่าง
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มบริหารวิชาการ
09 ก.ค. 61 กรมพลศึกษา เก็บข้อมูลทางกายภาพของนักเรียน
สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กลุ่มบริหารทั่วไป
05 ก.ค. 61 โรงพยาบาลพิจิตร พ่นหมอกควันกำจัดยุง
บริเวณรอบโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
01 ก.ค. 61 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร กลุ่มบริหารทั่วไป
26 มิ.ย. 61 วันต่อต้านยาเสพติด
สนามโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กลุ่มบริหารทั่วไป
25 มิ.ย. 61 ถึง 29 มิ.ย. 61 การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนภายในโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
พิธีเปิด วันที่ 29 มิถุนายน 2561
บริเวณสนามโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กลุ่มบริหารทั่วไป
20 มิ.ย. 61 โรงพยาบาลพิจิตร พ่นหมอกควันกำจัดยุง
บริเวณรอบโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
16 มิ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
ห้องเรียน ประชุมโดย Video Conference กลุ่มบริหารทั่วไป
15 มิ.ย. 61 งานอ้อมอกแม่ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 2
หอประชุมพระพิจิตร สายชั้นปฐมวัย
14 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
หอประชุมพระพิจิตร กลุ่มบริหารทั่วไป
13 มิ.ย. 61 ประชุมข้าราชการครู พนักงานราชการและลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องประชุมศรีมาลา กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 มิ.ย. 61 ถึง 13 มิ.ย. 61 อบรมธรรมะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
แต่งกายชุดสีขาว หอประชุมพระพิจิตร
05 มิ.ย. 61 การแข่งขันภาษาไทย ระดับ War Room
โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กลุ่มบริหารวิชาการ
29 พ.ค. 61 หยุดเรียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
กลุ่มบริหารทั่วไป
21 พ.ค. 61 โรงพยาบาลพิจิตร พ่นหมอกควันกำจัดยุง
บริเวณรอบโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
19 พ.ค. 61 เทศบาลเมืองพิจิตร พ่นหมอกควันกำจัดยุง
บริเวณรอบโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
15 พ.ค. 61 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 พ.ค. 61 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องประชุมศรีมาลาโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 พ.ค. 61 ถึง 11 พ.ค. 61 จ่ายเงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี รับเงินสนับสนุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561
หอประชุมพระพิจิตร และห้องประชุมศรีมาลา กลุ่มบริหารงบประมาณ
01 พ.ย. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

03 ต.ค. 59 ถึง 05 ต.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559
ชุดนักเรียน
10 พ.ค. 59 ถึง 12 พ.ค. 59 รับเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี และชำระค่าบำรุงการศึกษา
กลุ่มบริหารงบประมาณ
09 พ.ค. 59 ประกาศรายชื่อชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559
29 ม.ค. 59 ถึง 31 ม.ค. 59 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับชาติ
กลุ่มยริหารวิชาการ
22 ม.ค. 59 ถึง 29 ม.ค. 59 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เดินทางไกล
08 ม.ค. 59 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กลุ่มบริหารทั่วไป
16 ธ.ค. 58 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาค ณ จ.พิษณุโลก
นักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
12 พ.ย. 58 นักเรียนชั้น อนุบาล 1และอนุบาล 2 ทัศนศึกษา ณ บึงสีไฟ จ.พิจิตร
ชุดพละ กลุ่มบริหารวิชาการ
11 พ.ย. 58 นักเรียนชั้น ป.2 ทัศนศึกษา ณ วัดท้ายน้ำ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
ชุดพละ กลุ่มบริหารวิชาการ
10 พ.ย. 58 นักเรียนชั้น ป.5 ทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
ชุดพละ กลุ่มบริหารวิชาการ
09 พ.ย. 58 นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์สิรินธร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
ชดพละ กลุ่มบริหารวิชาการ
06 พ.ย. 58 นักเรียนชั้น ป.1 ทัศนศึกษา ณ วัดใหม่ปลายห้วย จ.พิจิตร
ชุดพละ กลุ่มบริหารวิชาการ
05 พ.ย. 58 นักเรียนชั้น ป.4 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก
ชุดพละ กลุ่มบริหารวิชาการ
04 พ.ย. 58 นักเรียนชั้น ป.6 ทัศนศึกษา ณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ชุดพละ กลุ่มบริหารวิชาการ
05 ต.ค. 58 ถึง 06 ต.ค. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ก.ย. 58 มุทิตาจิตแด่ครูเกษีณอายุราชการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 ส.ค. 58 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ส.ค. 58 วันแม่แห่งชาติ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่
ครูวาสนา สุรัตน์สุขเกษม
10 ส.ค. 58 ค่ายวิชาการ Thai Class ระดับชั้น ป.6
กลุ่มบริหารวิชาการ
07 ส.ค. 58 ค่ายวิชาการ Thai Class ระดับชั้น ป.5
กลุ่มบริหารวิชาการ
06 ส.ค. 58 ค่ายวิชาการ Thai Class ระดับชั้น ป.4
กลุ่มบริหารวิชาการ
05 ส.ค. 58 ค่ายวิชาการ Thai Class ระดับชั้น ป.3
กลุ่มบริหารวิชาการ
04 ส.ค. 58 ค่ายวิชาการ Thai Class ระดับชั้น ป.2
กลุ่มบริหารวิชาการ
03 ส.ค. 58 ถึง 15 ก.ค. 58 เปิดรับสมัคร โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ (สสวท.)
ครูดุษฎี มวลชู
03 ส.ค. 58 กิจกรรมค่ายวิชาการ Thai Class ระดับชั้น ป.1

กลุ่มบริหารวิชาการ
31 ก.ค. 58 วันเข้าพรรษา
ครูวาสนา สุรัตน์สุขเกษม
30 ก.ค. 58 วันอาสาฬหบูชา
ครูวาสนา สุรัตน์สุขเกษม
29 ก.ค. 58 วันภาษาไทยแห่งชาติ
ชุดนักเรียน ครูสัตริยาภรณ์ บุญวัฒน์
10 ก.ค. 58 กิจกรรมอ้อมอกแม่ครู
กิจกรรมอ้อมอกแม่ครู เป็นกิจกรรม รับขวัญนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 
ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ (ฝ่านปฐมวัย)
08 ก.ค. 58 ถึง 10 ก.ค. 58 กิจกรรมค่ายวิชาการ (IEP)
กลุ่มบริหารวิชาการ
06 ก.ค. 58 ถึง 07 ก.ค. 58 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Gifted Program :GP)
ชุดนักเรียน แะชุดพละ กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ชุดนักเรียน
07 พ.ค. 58 ถึง 08 พ.ค. 58 กำหนดชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
กลุ่มบริหารงบประมาณ