โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 23 คน
ชื่อ-นามสกุล : จิรวัฒน์ สีแก้วช่วง (ปลื้ม)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : Gifted
อีเมล์ : nero_789zaza@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สมิทธิพงศ์ บุญคง (ดิสก์)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : Gifted#1
อีเมล์ : dis12@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พีรยา พลึกรุ่งโรจน์ (ปูเป้)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : IEP.1
อีเมล์ : pupae_lk@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : teerata khimmakthong (khim)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : IEP#1
อีเมล์ : teerata43@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กิตติพงษ์ จันทา (หน่อง)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 50
อีเมล์ : zero7950@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธนากร รอดแสงจันทร์ (อ๋อ)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 47
อีเมล์ : thanakorn003@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุประกิติ์ เขียวเขิน (บิว)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 51
อีเมล์ : bill.bill.99@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พัชรพร เนติวงษ์ (ก๊อป)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 51
อีเมล์ : gop_fern@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กมลวรรณชาวกรุง (เจน)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 51
อีเมล์ : k-oticlove65@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ศุภกาญจน์ กิตติกวางทอง (เล็ก)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 51
อีเมล์ : supakan_inlove_lek@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : คน ทำมาหากิน (คน)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 55
อีเมล์ : opg@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม