โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 22 คน
ชื่อ-นามสกุล : ศิวาพร สมทอง (บี)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 51
อีเมล์ : siwaporn.isc2540@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุธิพร เขียวขำ (เท่ห์)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 51
อีเมล์ : taelikepimme@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศุภนิดา ภูมิชาติ (โมเม)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 52
อีเมล์ : supanida.momay29@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย สถาพร มีกมล (โอ๊ต)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 46
อีเมล์ : meekamon_oat@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัญชิสา พุกเนียม (เมย์)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 46
อีเมล์ : mj.may@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธนายุต ขจร (ฟลุ๊ค)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 54
อีเมล์ : Zezeroro01@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธนนาฎ อินต๊ะสุข (เพ้นท์)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : IEP#1
อีเมล์ : tananat43@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภัทรพล จันทร์สว่าง (พีท)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : Gifted #1
อีเมล์ : pet00744@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พลากร ทุยบึงฉิม (ต้นกล้า)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : Gifted #1
อีเมล์ : palaorn43@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รัฐธน อารีรักษ์ (ใบหม่อน)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : IEP#1
อีเมล์ : bimonmy@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐธิดา ฟักรักษา (นัท)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : Gifted #1
อีเมล์ : nattida2012@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จิรวัฒน์ สีแก้วช่วง (ปลื้ม)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : Gifted
อีเมล์ : nero_789zaza@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม