โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ธนากร รอดแสงจันทร์ (อ๋อ)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 47
อีเมล์ : thanakorn003@hotmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : -
ตำแหน่ง : -
ที่อยู่ที่ทำงาน

: -

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 ก.พ. 2555,08:31 น.   หมายเลขไอพี : 118.172.226.24


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล