โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ศุภนิดา ภูมิชาติ (โมเม)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 52
อีเมล์ : supanida.momay29@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : มหาวิทยาลัยพะเยา
ตำแหน่ง : นิสิต
ที่อยู่ที่ทำงาน

: มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 ก.ค. 2560,13:50 น.   หมายเลขไอพี : 1.47.110.96


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล