โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย สถาพร มีกมล (โอ๊ต)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 46
อีเมล์ : meekamon_oat@hotmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 มิ.ย. 2559,21:58 น.   หมายเลขไอพี : 1.46.9.79


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล