โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สุประกิติ์ เขียวเขิน (บิว)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 51
อีเมล์ : bill.bill.99@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ส.ค. 2554,11:58 น.   หมายเลขไอพี : 180.183.176.169


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล