โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัญชิสา พุกเนียม (เมย์)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 46
อีเมล์ : mj.may@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : หจก.กัลยกรเชียงราย
ตำแหน่ง : หุ้นส่วนผู้จัดการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ุ622 ม3 ต ท่าสุด อเมือง จ เชียงราย

วันที่บันทึกข้อมูล : 23 มี.ค. 2558,14:10 น.   หมายเลขไอพี : 171.4.91.7


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล