โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ธนายุต ขจร (ฟลุ๊ค)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 54
อีเมล์ : Zezeroro01@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 10 ก.พ. 2557,19:27 น.   หมายเลขไอพี : 182.53.232.228


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล