โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ธนนาฎ อินต๊ะสุข (เพ้นท์)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : IEP#1
อีเมล์ : tananat43@hotmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : -
ตำแหน่ง : -
ที่อยู่ที่ทำงาน

: -

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 ธ.ค. 2556,21:16 น.   หมายเลขไอพี : 182.53.237.210


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล