โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ภัทรพล จันทร์สว่าง (พีท)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : Gifted #1
อีเมล์ : pet00744@hotmail.com
เว็บไซต์ : facebook.com/Peet Phattarapon
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 พ.ย. 2556,08:15 น.   หมายเลขไอพี : 182.53.235.150


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล