โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จิรวัฒน์ สีแก้วช่วง (ปลื้ม)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : Gifted
อีเมล์ : nero_789zaza@hotmail.com
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100002598540885&ref=tn_tnmn
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 16 พ.ย. 2556,16:22 น.   หมายเลขไอพี : 171.6.18.241


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล