โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สมิทธิพงศ์ บุญคง (ดิสก์)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : Gifted#1
อีเมล์ : dis12@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.facebook.com/smithipong.boonkong
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 16 พ.ย. 2556,16:08 น.   หมายเลขไอพี : 182.53.249.185


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล