โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พีรยา พลึกรุ่งโรจน์ (ปูเป้)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : IEP.1
อีเมล์ : pupae_lk@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 16 พ.ย. 2556,10:59 น.   หมายเลขไอพี : 110.77.178.141


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล