โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : กิตติพงษ์ จันทา (หน่อง)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 50
อีเมล์ : zero7950@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 พ.ค. 2556,18:22 น.   หมายเลขไอพี : 110.77.232.199


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล